Google+

Arama formu

Bayrağında Hayvan Figürü Bulunan Ülkeler

Bayrağında Hayvan Figürü Bulunan Ülkeler

Arnavutluk

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk, bayrağında kırmızı zemin üzerine çift başlı kartal figürünü kullanır. Kartalın kanatlarında ve kuyruğundaki telek sayısı Arnavut halkının kahramanı olan İskender Bey'in ülkeyi yönetmiş olduğu yıl sayısını gösterir.

Fotoğraf: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Albania

Bayrağında Hayvan Figürü Bulunan Ülkeler

Andorra

Fransa ve İspanya arasında kalan bu küçük ülke, bayrağındaki renkleri bağımsızlığını kazandığı İspanya ve Fransa'dan alır. Bayrağın ortasında Andorra Prensliği'nin arması bulunur.

Fotoğraf: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Andorra

Bayrağında Hayvan Figürü Bulunan Ülkeler

Bhutan

Bhutan Krallığı'nın bayrağında bulunan ejderha, pençelerinde elmaslar tutar ve bu ülkedeki zenginliği, ağzındaki hırıltı ise ülkesini koruyan insanları sembolize eder. Beyaz ve turuncu renkler ise ruhani ve dünyevi güç anlamına gelir. Beyaz renk Budizm dinini ve Drukpa Manastırı'nı, turuncu renk ise ülkeyi yöneten hanedan ailesinin otoritesini temsil eder.

Fotoğraf: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Bhutan