Google+

Arama formu

Cordoba - İspanya

Cordoba, İspanya’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Endülüs yani Andalusia bölgesinin 8 şehrinden biridir. Cordoba, Guadalquivir’in nehir yatağında kurulmuş olan tarihi bir şehirdir. İlk olarak Romalılar tarafından kurulmuştur. Cordoba, 716 senesinde Müslüman Arapların eline geçmiştir ve bu dönemin etkilerini şehirde hala görmek mümkündür.
Cordoba şehri, Endülüs'ün farklı tarihi dokusuyla farklı bir İspanya deneyimi yaşatabilir. Arap etkisinin yoğun olduğu Cordoba'da özellikle farklı tarzdaki camiler oldukça ilgi çekicidir. Üç büyük dine ait dini yapıları ile dikkat çeken şehirde görülmesi gereken en önemli yer, La Mezquita adındaki camii-katedraldir. Cordoba Camii olarak da anılan bu katedral görünümündeki camii şehirdeki en önemli yapıdır.
Camii ilk olarak 785 senesinde inşaa edilmiş olsa da, daha sonraları 3 kez ilaveler yapılarak büyütülmüştür. Toplam 856 sütunlu caminin içine, 16.yy’da 156 sütunu yıkılarak bir de katedral yapılmıştır. Bu yapının içinde, Müslümanlık ve Hristiyanlık resmen içiçe geçmiş vaziyettedir.