Google+

Arama formu

Japonya Dünya Mirasları

Japonya Dünya Mirasları

Binlerce yıllık bir kültürle harmanlanan, geçmişten günümüze bir adada yaşamanın verdiği avantajı kullanan Japonya, savaşların yıkıcı etkisine maruz kalsa da miras listesine 18 eser sokmuş.

Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın »

Japonya Dünya Mirasları

Shirakami-Sanchi bir dağlar silsilesi olup bakir Siebold kayın ormanları ile kaplıdır. Nadir bulunan Japon siyah ayısı, Japon dağ keçisi ile birçok kuş ve böcek türleri burada bulunmaktadır.

Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın »

Japonya Dünya Mirasları

Yakuşima, Japonya’nın ılıman iklimi zamanlarından kalan antik ormanlarının toplandığı tarihi bir adadır.

Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın »