Google+

Arama formu

Mardin - Türkiye

Uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasına tepeden bakan Mardin, onlarca din ve kültüre tanıklık etmiş olup, pek çok inancın kesişim noktasıdır. Müslüman, Süryani, Yezidi ve Yahudi gibi farklı din ve etnik kültürlerin kaynaşma noktası Mardin. Bu kadar etnik kökeni buluşturan bu topraklarda hoşgörü ve sevgi her yerde hissediliyor. Sadece bu yönü ile Mardin, insanlığa örnek bir kent olmayı hak ediyor. Camileri, kiliseleri, ilim ve irfan yuvası medrese ve manastırları, doğası, tarihi, gelenekleri ve kendine has mimarisi ile Mardin muhteşem bir hazine.
Mardin demişken Süryani’lerden bahsetmek gerekli. Süryani’ler soylarını Nuh peygamberin çocuklarına dayandırıyor. İbadet dilleri semitik dil grubuna giren Aramice. Aramice Arapça-İbranice karışımı bir lisan. Bölgenin kültüründe Süryaniler önemli bir yer tutuyor.
Ermeni – Süryani mimarisi ile yapılmış bölgeye has kesme taş evleri, kiliseleri, İslam mimarisi ile yapılmış camileri ve medreseleri ile Mardin adeta gelenleri büyülüyor.