Barışın Cenneti Tanzanya'nın Başkenti Darüsselam'ı Geziyoruz

Güney yarımkürede yer alan Tanzanya, Doğu Afrika’nın en önemli ülkelerinden biri. Ülkenin en büyük ve gelişmiş kenti, aynı zamanda da geleneksel başkenti Dar es Salaam, yasama başkenti ise Dodoma. 1996 yılına kadar yasama başkenti de Dar Es Selaam’mış. Ancak 1996’da başkent Dodoma’ya taşınmış. 370.000 civarında nüfusa sahip olan Dodoma kenti meclis başta olmak üzere resmi yapılara ev sahipliği yapan bir kenttir.

945.087 kilometrelik bir yüzölçümüne sahip olan ülke dünyanın en geniş topraklara sahip otuz birinci ülkesidir. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır.

Afrika'nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı da Tanzanya topraklarında yer alıyor. Afrika’da tepesinde kar olan tek yükselti olan Kilimanjaro Dağının yüksekliği 5.895 metredir.

Ülkenin kuzeyi ve batısında Büyük Göller'in birer parçası olan göller zinciri bulunuyor. Afrika'daki en büyük göl olan Victoria Gölü ve kıtanın en derin gölü olan Tanganika Gölü yine Tanzanya toprakları içerisinde. Victoria Gölü, dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü. Afrika kıtasının en derin gölü olan Tanganika Gölü ise dünyanın da en derin ikinci gölü. Ayrıca barındırdığı balık türleriyle ünlü.

Ülkenin doğu kısımı Hint okyanusu ile sınırdır. Kıyılarının toplam uzunluğu 1.424 kilometre ve yılın her ayı bu ülkede denize girilebiliyor. Ülkede sıcak nemli iklim hakim. Yıl boyu sıcaklıklar 25 – 30 derece civarında. En sıcak dönem Kasım – Şubat arası, en serin dönem ise Mayıs – Ağustos arasıdır.

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Tanzanya, 1961 yılında bağımsızlığına kavuşmuş ve 1964 senesinde Zanzibar ile birleşmiş. Tanzanya, Tanganika ve Zanzibar’ın birleşmesinden oluşuyor. Tanzanya ismi ise, Tanganika ve Zengibar (Zanzibar) ülkelerinin ilk hecelerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Uniter cumhuriyet olan Tanzanya, yirmi altı adet mikoa adı verilen bölgeden oluşuyor.

Barışın cenneti olarak tanımlanan ülke, çevresindeki Burundi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden çok fazla göç alıyor. Çünkü burası barış dolu ve demokratik bir ülke. Burayı huzurlu bir sığınak olarak görüyorlar. Tanzanya’da hiçbir Afrika ülkesinde olmadığı kadar çok mülteci var. Mülteci sayısı yarım milyondan fazla. Bu nedenlede sınırda kontroller oldukça sıkı.

Ülkede yaklaşık 130 farklı etnik grup var. Sukuma, Nyamwezi, Hehe, Bena, Gogo, Haya, Makonde, Chagga, Nyakyusa, Pare, Sambaa, Ngoni en önemli etnik gruplarındandır. Sukuma ve Nyamwezi grupları Bantu kökenlidir ve Tanzanya halkının çoğu bu gruplara mensuptur. Kenya sınırına yakın olan kısımlarda ise Maasai ve Luo etnik gruplara da rastlanmaktadır. Tanzanya’da yaşayan Maasai’lerin nüfusu yaklaşık 1,2 milyon kişidir. Ülkede ayrıca Arap, Hint, Pakistanlı, Avrupalı, Çinli topluluklar da yer almaktadır.

Etnik grupların çeşitliliği dil ve din konusunda da çeşitliliğe neden olmaktadır. Tanzanya’da iki resmi dil vardır. Bunlardan biri İngilizce, diğeri ise Swahili dilidir. Ancak 130 farklı kabilenin yaşadığı ülkede her kabilenin de kendi konuştuğu bir dil var. Doğan her çocuk önce kendi kabile dilini, sonra ortak dil olan Swahili’yi, sonra da İngilizce’yi öğreniyor.

Swahili, arapça kökenli bir dil. Swahili’nin anlamı Arapça’daki Svahi kelimesinden geliyor ve sahiller demek.

Swahili sadece Tanzanya’da değil, Somali’den Mozambik’e kadar tüm Doğu Afrika ülkelerinde konuşulan bir dil. Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi ve Malavi’de de konuşulan Swahili içinde çok sayıda arapça kelime barındırıyor. Tanzanyalıların %80’i okuma yazma bilmiyor.

Tanzanya’da gazeteler de Swahili ve İngilizce dilinde çıkıyor. Günümüzde Tanzanyalı gençler arasında İngilizce ile Swahili'yi karıştırarak konuşma oldukça sık rastlanan bir durumdur.

1967 yılındaki sayımlardan sonra hiçbir sayımda din hassas bir konu olduğu için dinleri sorulmamıştır. Bu nedenle net olmamakla birlikte Tanzanya toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 55’inin Müslüman, yüzde 30’unun Hrıstiyan olduğu düşünülmektedir. Geri kalanlar ise yerel inanışları benimsemişlerdir. Zanzibar’da ise toplam nüfusun %98’inin Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Her ne kadar Müslüman nüfus ağırlıkta olsa da çok görkemli camiilere sahip değildir. Sömürge döneminin de etkisi sonucu azınlık Hristiyan olsa da, kilise sayısı çok daha fazladır.

Farklı etnik gruplar, kültürler, dil ve dinlerin yaşandığı bu topraklarda insanlar arasında bir çatışma yok. Tanzanya milliyetçiliğinden çok, Afrika milliyetçiliğini ön planda tutuyorlar ve barış içinde yaşıyorlar.

Yaklaşık nüfusu 41 milyon olan ülkenin nüfus artış hızı ise yüzde iki. Ortalama yaş 45. Ülkedeki sağlık imkanları oldukça kısıtlı. Halkın sadece yüzde otuz üçü sağlık hizmetlerine erişebilmekte. Yine ülkedeki insanların sadece yüzde elli beşi temiz suya erişebilmekte. Doğan her bin çocuktan yüzü ölüyor. Ülkedeki beş yaş altı ölüm oranı bin kişide 118. 15 ile 60 yaş arasında gerçekleşen ölüm oranı erkeklerde binde 518, kadınlarda ise binde 493.

Ülkedeki en yaygın hastalık sıtma. Sıtma hastalığından her sene 100.000 kişi hayatını kaybediyor. Sıtmaya en fazla maruz kalanlar ise bebekler ve hamile kadınlar. Yetişkinler arasındaki en büyük tehditlerden biri ise AIDS. Ülkedeki AIDS oranı %14.

Tanzanya'daki nüfus dağılımı da oldukça dengesiz. Kurak bölgelerde kilometre kare başına 1 kişi, sulak alanlarda kilometre kare başına 51, Zanzibar’da ise kilometre kare başına 134 kişi düşüyor.

Yeni bulunan doğalgaz kaynakları ile de gelecek vaad eden bir ülke. Ayrıca Tanzanya çok büyük altın rezervlerine sahip. Altın rezervi bakımından dünyada üçüncü sırada olduğu söyleniyor. Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri olmasına rağmen Dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Devlette yeni çalışan bir öğretmenin maaşı 150 $, vasıfsız işçinin günlük geliri ise 2,5 $ civarında. Kişi başına düşen milli gelir 400 $. Nüfusun %36’sı ise yoksulluk sınırı altında.

Topoğrafya ve iklim koşulları nedeniyle ülke topraklarının sadece yüzde dördü tarıma elverişli olsa da, ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Çalışan iş gücünün yüzde sekseni tarımla uğraşıyor. İhracaatın ise yüzde seksenbeşini tarım ürünleri oluşturuyor. Okyanus ülkesi olduğundan balıkçılık da yaygın ama yöntemler eski.

Dünyanın en büyük doğal parklarına ev sahipliği yapan Tanzanya’da özellikle son senelerde turizme verilen önem artmış.

Ülkenin en önemli doğal parkları arasında kuzeydeki Ngorongoro Krateri ve Serengeti Ulusal Parkı, güneydeki Selous ve Mikumi Ulusal Parkı, batıdaki Gombe Ulusal Parkı ve Dr. Jane Goodall'ın şempanze davranışlarını gözlemlediği merkez sayılabilir.

Ülkenin güneybatısındaki Rukwa'da, Tanganika Gölü'nün güneyinde yer alan Kalambo çağlayanları ise Afrika'daki en uzun ikinci çağlayanlardır.

Swahili medeniyetinin altın çağı olarak bilinen 1200 ile 1500 yılları arasında, Tanzanya'nın güneyinde yer alan Kilwa kenti, Swahili dilinin konuşulduğu bölgeler arasında en popüler olanı idi. Özellikle de Kuzey Afrikalı gezgin İbn Battuta’nın 1300’lü yılların başında Kilwa kentini ziyaret etmesi ve burayı dünyadaki en iyi kentlerden biri olarak nitelendirmesisonucu bölgeye ilgi daha da artmış.

1498 yılında Doğu Afrika kıyılarına ilk ulaşan Avrupalı Vasco da Gama olmuş. Çok zaman geçmeden 1525 yılında bölgede Portekizliler yaygın bir sömürge kurmuşlar. Bölgedeki Portekiz egemenliği ise 18. Yüzyılda Ummanlı Arapların bölgeye gelişine dek sürmüş. Ummanlı Araplar’ın Portekiz egemenliğine son vermesi ile Umman Sultanı Seyyid Said, sınırlarını Tanganika Gölü'ne kadar genişletmiş. 1840 senesinde de başkenti Zanzibar’a taşımış. Döneminde Orta Afrika'dan Umman'a kadar hakim olan Umman sultanlığının başkentliğini yapan Zanzibar, aynı zamanda da Arap köle ticaretinin merkezi haline gelmiş.

Arap egemenliği sonrasında Tanzanya 1880 – 1919 seneleri arasında bir Alman sömürgesi durumuna gelmiş. Ancak Zanzibar’da Arap hakimiyeti devam etmiş. Ancak Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla birlikte Tanzanya, İngiliz boyunduruğuna geçmiş. Günümüzde Ruanda ve Burundi olarak bilinen ülkeler ise Belçika'ya verilmiş.

1961 senesinde Tanzanya’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile İngiliz sömürge dönemi sona ermiş. 1963 senesinde Zanzibar da Zengibar Devrimi ile bağımsızlığına kavuşup, 26 Nisan 1964 yılında Tanganika ile birleşerek bugünkü Tanzanya’yı oluşturmuş.

Ancak Tanzanya bundan sonra da rahata kavuşmamış. İngiliz sömürüsü sonrası 30 sene süren sosyalist rejim hakim olmuş. Bu rejimi de en fazla Çin, Doğu Almanya ve SSCB desteklemiş. Özel teşebbüsün olmadığı ve izin verilmediği bu dönemde ülke hiçbir alanda ilerleme gösterememiş. Hatta üretim yapan pek çok köy yakılıp yıkılmış, köylü halk zorla toplu olarak tarlalarda çalıştırılmış. Bu durum da tarımsal yetersizliğe ve üretimde bozukluğa neden olmuş. Ardından kendi kendine yeten bu ülkede kıtlık baş göstermiş. 1970'lerin sonunda komünist Çin'den yardım almaya başlamış. Günümüzde bile Çin ile ilişkileri her sektörde ön planda. Özellikle inşaat sektöründe Çinliler söz sahibi.

1980'lerin ortasından itibaren, Uluslararası Para Fonu'ndan yardım almaya başlamasıyla yoksulluk oranı yeniden düşmeye başlamış. Ancak Tanzanya’nın asıl gelişme göstermeye başlaması 1995 sonrasına rastlıyor. Özellikle Dar Es Selaam’da alt yapı ve yol inşaatları hızla devam ediyor. İnşaat sektöründe Çinliler kadar Avrupalı şirketler de söz sahibi artık.

Tanzanya’nın para birimi Tanzanya şilini. 1 dolar 1.500 Tanzanya şilinine eşit. Ancak her yerde pazarlık yapmak şart.

Sıcakkanlı ve güleryüzlü insanları, uçsuz bucaksız savanları, muhteşem doğal kaynakları ile her sene 700.000 – 800.000 turisti misafir eden bu ülkede halk aceleye hiç gelemiyor. Kendinizi onların ortamına bırakıp tatilin keyfini çıkarmalısınız.

En önemli lafları ise onların yaşam felsefesini çok net bir şekilde açıklıyor.

“Haraka haraka hayna baraka” yani “Acele işte bereket yoktur” 

Kentte konaklamak için Triniti Airport Hotel ve Protea Hotel Courtyard gibi ulaşımı rahat, kahvaltıları ile beğenilen otelleri tercih edebilirsiniz.

TUĞÇE YILMAZ

Yazar Hakkında

TUĞÇE YILMAZ

 Yaklaşık 15 sene Medya satın alma ve Planlama sektöründe çok uluslu şirketler ile çalıştıktan sonra kendi tutkusu olan gezi ve seyahate yönelerek Gezimanya.com’u kurmuştur.1997 - 1999 İstanbul Üni