​Mimar Sinan Rotası: Edirne Adalet Kasrı ve Fatih Köprüsü

Hilly  Hotel’deki konaklamamızın ardından Adalet  Kasrı ve Fatih  Köprüsü’nü görmek üzere Sarayiçi’ne doğru hareket ediyoruz. Bir zamanlar bu bölgede bulunan Edirne Sarayı’nın ilginç bir hikâyesi var. Saray-ı Cedid’in temelleri 1451’de II. Murat tarafından atılmış (aslında ondan önceki saray, bugün Selimiye Camii’nin de olduğu KavakMeydanı’nda bulunuyormuş ancak nüfusun artmasıyla bu yeni saray yapılmış.) Saray’ın son halini alması 400 yıl sürmüş. Bu yapıya Divan-ı Hümayun yani Adalet Kasrı da 1465 yılında eklenmiş. Ancak Adalet Kasrı durmasına rağmen Saray bugün yok. “TopkapıSarayı’nın yavrusu” olarak adlandırılan bu saray bir davette en fazla 60 - 70 kişiyi ağırlayabilecek kapasitedeymiş.

1826’da Osmanlı Devleti’ne savaş açan Ruslar, panslavizm amaçlı İstanbul’da Yeşilköy’e kadar olan toprakları işgal etmişler. 1829’da Edirne Antlaşması’yla bu topraklar geri alınmış, ardından Ruslarla Kırım Savaşı da yaşanmış. Sultan II. Abdülhamid döneminde, İstanbul’dan buraya cephaneler taşınarak Saray’ın içerisi cephanelerle doldurulmuş. Plevne’de Osmanlı askerleri 30 bin kişiyle Rusları engellemeye çalışsa da başarılı olamamışlar. Bu süreçte Rumeli, “Anadolu daha önemli, biz oradan geldik.” düşüncesiyle biraz gözden çıkarılmış durumdaymış, bu sebeple de eğitimli askerler burada değil, Anadolu’da savaşmaktaymış. Edirne’yi boşaltma kararı alınca cephaneleri burada Rusların ellerine bırakmamak amacıyla, padişahın izniyle cephaneleri ateşe vermişler ve Saray yok olup gitmiş.

Adalet Kasrı ise dimdik ayakta duruyor, dönemin Adalet Bakanlığı diyebileceğimiz yapı Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından 1561’de inşa edilmiş. Muntazam kesme taştan oluşan kare planlı yapı dışarıdan oldukça sade gözüküyor. Adalet Kasrı'nın önünde bulunan iki dikilitaş ise farklı amaçlarla kullanılmış. Bunlardan birisine halk dilek ve isteklerini bırakırken diğerinde ise idam edilen kişilerin kelleleri ibret-i alem amaçlı olarak sergilenirmiş.

İstanbul başkent olduktan sonra da Saray önemini tam olarak yitirmemiş ve padişahlar bu sarayı avlanmak için geldiklerinde ya da törenler yapmak için kullanmışlar. Kasrın bulunduğu Has Bahçe’de hâlen Kırkpınar Güreşleri’nin gerçekleştiğini de öğreniyoruz.

Sarayiçi’nde Demirkapı ve Adalet Sarayı’ı arasında Fatih’in emriyle yaptırılan Fatih Köprüsü’nün 1452’de yapıldığı düşünülmektedir. Tunca Nehri’nin üzerinde yer alan 9 köprüden bir tanesi olan köprüde, yarım ay tekniğinin kullandığını görüyoruz. Fatih Köprüsü’nde bulunan bu yarım dairelerin amacı üzerinden geçen araçların köprüyü esnetmesini engellemek zira yük bacakların üzerine biniyor. Ayrıca köprü taşkınlara karşı da eğimli olarak tasarlanmış. Kilit sistemiyle taş kullanılarak yapılmış olan köprünün altında bulunan küçük köprücükler de suyun şiddetini düşürmek üzere eklenmiş. Yapıda çimentoya yer verilmemiş, bu sayede de köprü günümüze kadar gelebilmiş.

Yazının tüm bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:MİMAR SİNAN ROTASI: MERHABA EDİRNE!
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE ADALET KASRI VE FATİH KÖPRÜSÜ
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE SAĞLIK MÜZESİ (DARÜŞŞİFA)
MİMAR SİNAN ROTASI: KIRKLARELİ SOKOLLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİMİMAR SİNAN ROTASI: BÜYÜKÇEKMECE SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ