Mimar Sinan Rotası: Edirne Sağlık Müzesi (Darüşşifa)

25 Mayıs 1484’te temelini II. Beyazıd’ın attığı ve dört yılda tamamlanan II. Beyazıd Külliyesi halkın ihtiyaçları doğrultusunda Edirne’de inşa edilmiştir. Ticaret Yolu üzerinde bulunan Edirne’de yaşayan halk darüşşifaya ihtiyaçları olduğunu padişahlarına iletmiş ve II. Beyazıd da bu isteği ikiletmeyerek tarihî şehre bir darüşşifa yani hastane yaptırılmasını emretmiştir. Mimarı bilinmeyen yapıyı kim yaptığı konusunda en güçlü aday Osmanlı’nın önde gelen mimarlarından Mimar Hayrettin’dir.

Süsleme ve işçilik bakımından camilerde göreceğimiz/gördüğümüz süslemeleri burada göremiyoruz. Zira burası bir sağlık merkezi ancak yine de kubbenin eteğinde mukarnas süslemesi bulunduğunu ve taşıyıcı öğelerin içlerinin mukarnas dolguya sahip olduğunu öğreniyoruz.

Darüşşifa, dönemin akıl hastalarının farklı yöntemlerle tedavi edildiği bir sağlık merkezi. Bu merkezde kullanılan yöntemler aynı dönemde Avrupa’da kullanılan yöntemlerden oldukça farklı ve insanî. Başlıca yöntemler arasında su ve müzik sesleri dinleme, hoş kokular teneffüs etme ve meşguliyet (sepet örme vb.) yöntemleri bulunuyor. II. Beyazıd Külliyesi’nde hamam, medrese, cami bir arada bulunuyor. Yani hocaların, öğrencilerin ve hastaların ihtiyaçlarının hepsinin tek bir yerden karşılanabileceği çok kollu bir kompleks.

Balkan Savaşları’nda yağmalanan ve restore edilen yapı, 2000 senesinde Trakya Üniversitesi tarafından kiralanarak müze haline getirilmiş. UNESCO’ya aday olan bu ödüllü yapının inşasına II. Beyazıd’ın 1480 yılında Edirne’ye gelip halkı dinlemesi vesile oluyor. Nüfusun artmasından ve sağlık ocaklarının yetersiz olmasından yakınan halka kulak veren II. Beyazıd darüşşifanın yapımı için hemen emir veriyor. 1484’te hizmete açılan darüşşifanın tam 400 sene hizmet verdiği biliniyor.

Osmanlı Devleti’nde hekim yetiştirme sistemi 17. yüzyıl sonlarına kadar usta – çırak ilişkisine dayanıyormuş ancak daha sonra hekimlerin yetiştirilmesi (Batı’nın da etkisiyle) bugünkü şekline yaklaşmaya başlamış.

Biraz önce bahsettiğimiz üzere, akıl hastalarını tedavi etme yöntemleri Avrupa’daki yöntemlerden bir hayli farklı. Akıl hastaları Batı’da ateşe atılırken burada su sesleriyle tedavi ediliyorlar, güzel kokularla huzur buluyorlar. Güzel kokular demişken, her ne kadar Isparta “güller diyarı” olarak bilinse de bu bölgede de çiçekçiliğe, özellikle gülcülüğe, önem veriliyormuş. Darüşşifa’nın bahçesinde bulunan envaiçeşit bitki yüzlerce hastaya şifa olmuş. 
Müzik de burada uygulanan tedavi yöntemleri arasında başı çekiyormuş. Haftanın 3 günü 10 farklı makamla müzikle tedavi uygulanıyormuş. Her müzik makamının da farklı fayda ve etkileri olduğu düşünülüyormuş.

Meşguliyet tedavisi ise hastalıkları daha ciddi, ileri olanların odalara konup meşgul tutulmasıyla yapılıyormuş. Hastalar odalarında sepet örüyor ve kafes içerisinde odalarına konmuş olan kuşlarla ilgileniyorlarmış.

Eczanesinde ücretsiz ya da çok cüzi ücretler karşılığında ilaç verilen hastanenin bir başka özelliği ise dünyada çiçek aşısının ilk olarak yapıldığı yer olması.

Akıl hastalıklarının ve çiçek hastalığının yanı sıra çocuklarda hidrosefali, çıkık omurga kemiğini düzeltme, erkeklerde meme küçültme ve dağlama gibi tedaviler de burada uygulanıyormuş.

Yazının tüm bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
MİMAR SİNAN ROTASI: MERHABA EDİRNE!
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE ADALET KASRI VE FATİH KÖPRÜSÜ
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ
MİMAR SİNAN ROTASI: EDİRNE SAĞLIK MÜZESİ (DARÜŞŞİFA)
MİMAR SİNAN ROTASI: KIRKLARELİ SOKOLLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİMİMAR SİNAN ROTASI: BÜYÜKÇEKMECE SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ