İran’ın Kum şehri, nam-ı diğer  ‘mollalar şehri.’ Dünya’da İran İslam devriminin başladığı yer burası. Şiiliğin en önemli merkezlerinden biri ve aynı zamanda Humeyni’nin doğduğu yer. Bu nedenle burada kılık kıyafet esnekliği yok. Eğer Kum’daysanız İran’ın en tutucu şehirlerinden birinde olduğunuzu bilmelisiniz.

Şehre girerken otobüsler durduruluyor ve kıyafetler kontrol ediliyor. Ardından devam edilebiliyor yola. Şehrin adı ise şuradan geliyor; eskiden burada çok sayıda su kuyusu bulunuyormuş, çobanlar koyunlarını otlatmaya bu bölgeye getirip  ‘kume’ adı verilen çardaklar kuruyorlarmış. Kume’den Kum haline gelmiş günümüze kadar.

Kum da gidilmesi gereken başlıca mekanlardan bazıları ; Oniki İmam'dan yedincisi olan İmam Musa Kazım’ın kızı Hazreti Masume’nin türbesi ve Cemkeran Camii’si.

Buraya girebilmek için ilk olarak üzerinize çador denilen giysileri giyiyorsunuz, ondan sonra 300 civarında türbe bulunan mekana girebiliyorsunuz. İçerisi genellikle kalabalık özellikle Hz. Masume’nin türbesi. Ve fotoğraf çekmek yasak belki kaçak göçek birkaç poz yakalayabilirsiniz.

İçeride çiniler ve aynalar gelenleri karşılıyor, oldukça göz alıcı bir mekan ve altın bir kubbeye sahip.

İkinci adres olan, Cemkeran Camii’ne doğru yönelebilirsiniz artık. Burası kıyametten önce geleceğine inanılan Mehdi’nin çıkacağı kuyunun üzerine inşa edilmiş. Mehdi’ninde salı günü geleceğine inanıldığı için, salı günleri kalabalık daha da artıyor.

Kum şehrinde çok sayıda medrese bulunuyor. Bu medreselerde, İslami ilimler yanında mantık, felsefe, edebiyat, matematik gibi alanlarda da bilginler yetiştiriliyor. Kentte 30.000’e yakın mollanın eğitim gördüğü söylenmekte. Bu nedenle Kum, Mollalar Şehri ya da Ayetullahlar Kenti olarak da biliniyor.