Üsküp - Makedonya

Makedonya’nın başkenti Üsküp, dağlık bir bölgede Vardar Nehri’nin iki kıyısında yer alır. Bir tarafta Arnavutlar ve Müslümanlar, diğer tarafta ise Ortodoks Hıristiyanların yaşadığı kent aynı zamanda tarihi bir Osmanlı yerleşimidir. Kentte Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler yüzyıllardır bir arada yaşamaktadırlar. Makedonya'da Üsküp’e Skopje denilmektedir

1

1991 senesinde Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazanan Makedonya, 1392 senesinde Osmanlılar’ın hakimiyetine girmiş ve 520 sene boyunca Osmanlılar’ın hakimiyetinde kalmıştır. Yaklaşık 2 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Makedonya’da halkın %64’ü Makedonyalı, % 25’i Arnavut, %4’ü Türk, %3’ü Romen’dir. 

Üsküp’ün ortasından Vardar Nehri geçmektedir ve bu nehir Yeni Üsküp ile Eski Üsküp’ü birbirinden ayırmaktadır. Yeni Üsküp'te gökdelenvari yüksek binalar yükselirken, Eski Üsküp’te minareler yükselmektedir. 

Üsküp’ün sembolü haline gelmiş olan Taş Köprü, Osmanlılar zamanından kalmış bir yapıdır. Vardar Nehri üzerinde yer alır ve Üsküp’ün her iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Köprünün yapımına 15 yy'da 2. Murat döneminde başlanmıştır ve Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanmıştır. Bu köprü aynı zamanda, Fatih Sultan Mehmed Han Köprüsü olarak da bilinmektedir. 

Kente tepeden bakan Roma döneminden kalma Üsküp Kalesi'ni, Osmanlı ordusu 520 sene boyunca kışla, cephanelik ve askeri hastane olarak kullanmıştır. Daha sonra Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren kale, 1963 depreminde büyük hasar görmüştür. Günümüzde kalenin içinde Çağdaş Sanat Müzesi bulunmaktadır. 

1492 senesinde yapılmış olan Mustafa Paşa Camii, 1912 Balkan Savaşı sırasında askeri depo olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise cami olarak hizmet vermektedir. Üsküp'ün en güzel camilerinden biri olan Mustafa Paşa Cami'sinin büyük tek bir kubbesi bulunmaktadır. Caminin minaresi 47 metredir. Minareye çıkmak için 138 basamak tırmanmak gerekmektedir. Mustafa Paşa'nın türbesi de caminin arka köşesinde yer almaktadır. 

2

Kentte Mustafa Paşa adı ile anılan diğer bir yer de Mustafa Paşa Su Kemeri’dir. 

Sultan 2. Murad Camisi, Üsküp'ün en büyük camisidir. Cami, 2. Murad tarafından 1436 yılında yaptırılmıştır. Dönem içerisinde çok sayıda tadilat görmüştür. Cami’de iki tane de türbe bulunmaktadır. Bunlardan biri Beyhan Sultan Türbesi, diğeri ise Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi'dir.

Osmanlı mimarisi örneği Kurşunlu Han ise günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Hanın zemin katında 28, üst katında ise 30 odası yer almaktadır. Üsküp’te iklim sert olduğundan neredeyse her odada ocak ve baca bulunmaktadır. 

Taş Köprü'nün başında yer alan Davut Paşa Hamamı da yine Osmanlı döneminden kalma bir yapıdır. Hamamın kubbeleri 1935'te Sırplar tarafından sacla örtülmüştür. Burası 1948 yılından itibaren Sanat Galerisi olarak kulanılmaktadır. 

Şehirdeki diğer bir önemli cami ise İsa Bey Camisi’dir. Bu caminin bahçesinde, oldukça ihtişamlı 500 senelik bir çınar ağacı bulunmaktadır. Bu çınarın boyu 20 metre, çapı ise 7.5 metredir. 

Üsküp’ün içinde bulunan tek manastır Kutsal Kurtuluş Manastırı'dır yani diğer bilinen adıyla Sveti Spas'tır. 14. yy’a tarihlenen manastır, Osmanlı döneminde uygulanan kurallara uyularak inşa edilmiştir, yani çan kulesi minarelerden daha kısadır. 

3

Türk Çarşısı alışveriş yapmak için en ideal bölgedir. Burada eskiye ve yeniye ait bir çok Üsküp hatırası bulabilirsiniz. Çarşıda ayrıca Makedonya’da yetişen taze sebze ve meyveler ile tütün de satılmaktadır.

Mareşel Tito Caddesi üzerinde bulunan Rahibe Teresa heykeli ve evi görülmeye değerdir. 

Şehirde pek çok müze bulunmaktadır. Doğal Tarih Müzesi, Modern Sanat Müzesi, Şehir Müzesi ve Makedon Müzesi bunlardan bir kaçıdır.