Yerleşik nüfusu 930 kişi civarında olan Vatikan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlettir. Aynı zamanda dünyanın hem yüzölçümü hem de nüfus olarak en küçük ülkesidir. Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilen devletin başkanı Papa'dır. Vatikan’a vize gerekmemektedir. Ancak Vatikan’a gelmek için Roma’dan geçmek şarttır.

Vatikan 1378’den sonra papaların ikamet ettikleri yer haline gelmiştir. Bağımsız bir devlet oluşu ise 1929’da Mussolini ile imzalanan Laterno Anlaşması sonrasında gerçekleşmiştir. Şu anda İtalya içinde bağımsız bir devlettir. Çok ufak bir devlet olmasına rağmen, ekonomik gücü çok fazladır. Dünyanın her yerindeki Katolik Hristiyanlardan alınan vergiler, bu kişilerin yaptığı bağışlar ve verdikleri hediyeler ülkenin ekonomisini ayakta tutmaktadır. Vatikan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu 200’den fazla gazete ve dergi, 155 civarında radyo ve 50’ye yakın TV kanalı bulunmaktadır.

Etrafı duvarlarla çevrili ülkeye girdikten sonra, ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası (Aziz Peter Bazilikası) ya da diğer adı ile St. Peter Bazilikası'nı gezmelisiniz. İlk Hristiyan imparator Costantianus, St. Pietro Bazilikası'nı M.S. 67 yılında İsa’nın havarilerinden olan Petrus’un mezarının olduğu yere 324 yılında yaptırmıştır. 846 yılında bazilika yağmalanmış, bu nedenle de Papa 4. Leo kilisenin etrafına yüksek duvarlar yaptırmıştır. Önce Leonia kenti olarak adlandırılan bu bölge daha sonra Vatikan olarak anılmaya başlanmıştır.

San Pietro Bazilikası'nın önünde Piazza San Pietro (Aziz Petros Meydanı) bulunmaktadır. Bu meydan Bernini tarafından tasarlanmıştır. Yuvarlak meydanın 2 yanında da sıralanmış 284 sütun bulunur. Meydana bakan 140 sütunun tepesinde 140 kutsal kişinin heykeli mevcuttur.

Meydanın tam ortasında M.S. 37 yılında Mısır’dan getirilmiş 25 metre yüksekliğindeki kırmızı granit dikilitaş bulunmaktadır. Papa belirli günlerde katedralin camından Aziz Petrus Meydanı'nda biriken kalabalığa seslenip, halkı kutsamaktadır.

Bazilikanın ön tarafında ve tam ortada Hz. İsa’nın heykeli bulunmaktadır. Ayrıca yine burada, 12 Havari heykelleri, Saint Paulo heykeli ve elinde Hz. İsa’nın kendisine verdiği Cennetin Anahtarını tutan Saint Pietro heykeli de mevcuttur.

Bazilikaya girişte Michelangelo’nun yaptığı, çarmıhtan indirilen İsa’yı Meryem’in kucağında tasvir eden Pietra heykelini görebilirsiniz. Michelangelo bu heykeli 25 yaşında yapmıştır. Sanatçının imzasının bulunduğu tek heykelin bu olduğu söylenmektedir.

Vatikan pek çok ressam, mimar ve heykeltıraşın eserini bünyesinde barındırdığı için dünyanın en zengin sanat koleksiyonuna sahiptir. Vatikan müzelerindeki koridorların toplam uzunluğu 7 kilometreyi bulmaktadır. Toplam 1.400 oda ve galerilerden oluşmuştur. Tek biletle 8 müzeyi, 5 galeriyi, Raffaello Odaları'nı ve Sistina Şapeli’ni görebilirsiniz.