Yunnan, Çin’de yer alan 23 eyaletten biri. Güney Çin’de yer alan Suchuan ve Guizhou eyaletleri ile birlikte Çin’in en meşhur eyaletleri arasında yer alıyor. Çünkü Mao, “Büyük Yürüyüş”ü sırasında bu eyaletlerden geçmiştir.

Yunnan, kuzeybatıda Tibet, kuzeyde Sincan, doğuda Guangxi Zhuang ve Guizhou, batıda Myanmar, güney ve güneydoğuda ise Laos ve Vietnam ile komşudur. Çin'in sekizinci büyük yönetim bölgesi olan Yunnan eyaleti Laos, Myanmar ve Vietnam’la yaklaşık 400 kilometrelik ortak sınıra sahiptir. En güzeli de bu ülkelere, 24 saat içinde geri dönmek kaydıyla geçiş serbesttir. 

Yunnan eyaleti Çin’in hem coğrafi hem de etnik bakımdan en çeşitli bölgesidir. Çin’de yaşayan 56 etnik grubun 25’i bu bölgede yerleşmiştir. Naxiler bölgedeki en büyük etnik gruptur.

Naxi’lerin inanışları da kendilerine özgü. Şamanları ve totemleri var. Totemleri aynı Kızılderililerin totemlerine benziyor.

Yunnan’ın kelime anlamı “Güzel Bulutlu Güney”dir. Eyaletin en ilgi çekici ve tarihi yerleşim bölgesi ise 3 Aralık 1997 senesinden bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Lijiang kentidir.

Çin’in Venedik’i olarak anılan Lijiang kenti, Jinsha Nehri'nin yukarı havzasında yer alıyor. Kent ilk olarak 13. Yüzyılda Yuan Hanedanlığı’nın ilk dönemlerinde kurulmuş. Yuhe Nehri ve kolları üzerinde yer alan köprüleri, kanalları ve daracık sokakları ile gerçekten Venedik’i andırıyor.

Kentin en önemli ve turistik bölgesi eski kent merkezi. Bu bölgenin girişinde 2 tane su değirmeni bulunuyor. Eski kentin kırmızı tuğladan örülmüş duvarlarında Çin’in etnik topluluklarına has duvar kabartmaları ve resimleri yer alıyor. 

Deniz seviyesinden 2.400 metre yükseklikte yer alan Lijiang kenti tamamen dağlar ve nehirler ile çevrili. Ancak bölge Yunnan, Tibet ve Sincan arasında ulaşımı bağlayan bir kavşak durumunda olduğundan tarih boyunca ticarette bir merkez olmuş.

Lijiang bölgesinin en önemli özelliği kendine özgü ve nesilden nesle aktarılan resim yazısı "Dongba Yazısı”na sahip olmasıdır. Naxi dilinde Dongba’nın anlamı “Bilge”dir. Bu yazı Naxi’lerin tarihten bu yana yerel dinlerini, kültür ve geleneklerini günümüze kadar taşımış olan ve günümüze kadar korunmuş olan tek resim yazısı olmasıdır. Dongba resim yazısı kağıt ve keten kumaşlar üzerine yazılıyor. Önce resmin ana hatları bambu kalemlerle çiziliyor, ardından doğal boyalar ile renklendiriliyor.

Lijiang’ın en önemli yapılarından biri de Mu Ailesi’nin Konutu. Konut tam 162 odadan oluşuyor. Ming Hanedanlığı’nın yerel yöneticisi olan Mu ailesi’ne ait olan konuta 12 metre yüksekliğindeki kapıdan giriliyor. Kapının üzerinde ise “sadakat ve doğruluk” anlamına gelen bir yazı yer alıyor. Konut tek blok halinde değil, daha çok iç içe geçmiş evlerden oluşuyor.

Impresion Lijiang, Lijiang’ı ziyaret eden tüm gezginlerin mutlaka izlemesi gereken bir gösteri. Bu gösteri günde sadece 2 kez organize ediliyor. Biri saat 09:30’da, diğeri ise 11:30’da.

Kentin çarşısında, Çin’in büyük kentlerinin tam zıttı hakim. Çarşı boyunca yer alan 2 katlı ahşap evler hep bir örnek yapılmış. Etrafta insanın gözünü rahatsız edebilecek tabela, reklam falan da yok. Her şey çok düzenli ve sade. Dükkanların önüne çıkma usulü kurulmuş tezgahlar da yok burada.