Google+

Arama formu

Angola Din ve İnanç

Angola Din ve İnanç

25.789,024 kişilik nüfusun yüzde 50’den fazla Hristiyan’dır. Hem Katolikler hem de Protestanlar mevcuttur. Kala nüfusun çoğunluğu yerel dinlere inanmaktadır.

Batı Afrika ve Orta Doğu’dan gelen göçmenlerin oluşturduğu, yaklaşık 500 bin kişilik nüfus, İslam dinine inanmaktadır. Ancak Angola hükumeti Ekim 2013'te yaptığı açıklamada ülke içerisinde İslam inancını yasa dışı din olarak ilan ederek, tüm İslami unsurları yasaklayarak camileri kapatmış ya da yıktırmıştır.