Google+

Arama formu

Botsvana’nın Kısa Tarihi

Botsvana tarihine ait ilk bilgiler günümüzden yaklaşık 1000 sene öncesine aittir. Daha önceleri için herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hayvancılıkla uğraşan Tswana kabilesi kuzeyden gelerek Botsvana'ya yerleşmiştir. O dönemde ülkenin doğusunda Ngunisler, batısında ise Boşımanlar yaşamaktaydı. 18. yüzyılda Boer kabilesi güneyden gelerek ülkeye yerleşti. İngilizlerin dünya ülkeleri üzerindeki sömürgecilik zihniyeti ve faaliyetleri 1820 senesinde bu ülkeye de gitmelerine sebep oldu. 1885 yılında İngiltere burada başlattığı savaşı kazanmış ve Bechuanland adı ile ülkeyi sömürgesi haline getirmiştir. Ülke, 1966’ya kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldıktan sonra 30 Eylül 1966'da bağımsızlığına kavuşmuş ve Botsvana ismini alarak İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı kalmıştır.