Google+

Cezayir’in Kısa Tarihi

131403 Ağu 2016Lokasyon Detay

Cezayir, Berberi kökenli 22. Mısır hanedanının kurulmasıyla tarih sahnesine girmiştir. M.Ö. 814-813 yıllarında Kartacalıların eline geçen ülke, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından işgal edilmiştir. 16. yüzyılda Oruç ve Hızır reisler tarafından fethedilen Cezayir, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı Devleti'nin bir beylerbeyliği haline getirilmiş ve üç asır Osmanlı idaresinde kalmıştır. 1830 senesinde Fransızlar tarafından ele geçirilmiş ve yüzyılı aşkın bir süre Fransa'nın sömürgeci yönetimi altında kalmıştır. Daha sonra 1950'lerde bağımsızlıklarını elde etmek için mücadele eden Cezayirliler 1962'de “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti” adıyla bağımsızlığını ilan etmiştir.

Cezayir ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-