Google+

Arama formu

Lesotho’da Din ve İnanç

Lesotho’da Din ve İnanç

Lesotho nüfusunun yüzde 90’ı gibi büyük bir oranı Hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Hristiyan dinine mensup toplulukların yarısına yakını Katolik mezhebine, yüzde 40'ı Protestan mezhebine göre dini gerekliliklerini yerine getirirken, yüzde 10'luk bir kesim ise yerel Afrika Hristiyanlığına inanmaktadır. Ülkede geri kalan yüzde 10’luk nüfus ise Afrika doğa dinlerine inanmakta olup, çok az kişi de İslamiyet'e ve de Hinduizm'e inanmaktadır.