Google+

Lesotho’da Din ve İnanç

7011 Kas 2016Lokasyon Detay

Lesotho’da Din ve İnanç

Lesotho nüfusunun yüzde 90’ı gibi büyük bir oranı Hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Hristiyan dinine mensup toplulukların yarısına yakını Katolik mezhebine, yüzde 40'ı Protestan mezhebine göre dini gerekliliklerini yerine getirirken, yüzde 10'luk bir kesim ise yerel Afrika Hristiyanlığına inanmaktadır. Ülkede geri kalan yüzde 10’luk nüfus ise Afrika doğa dinlerine inanmakta olup, çok az kişi de İslamiyet'e ve de Hinduizm'e inanmaktadır.

Lesotho ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-