Google+

Arama formu

Seyşellerde Konuşulan Diller

İngilizce ve Fransızca resmî dillerdir. Bunun yanı sıra Fransızcanın değişik bir şekli olan Créole dili de yaygındır. Okuma-yazma oranı yüzde 60 civarındadır.