Google+

Arama formu

Şeyseller'in Kısa Tarihi

Adaların, 1505 yılında Portekizliler tarafından bulunduğu sanılmaktadır. 1768'de Fransızlar tarafından işgal edilen ada, 1794'te kısmen Büyük Britanya Krallığı yönetimi altına girdi. 1810'da tam anlamıyla bir İngiliz kolonisiydi. 1814'te Paris Antlaşması'yla Birleşik Krallık'a bağlandı. 1976 yılında bağımsızlığını elde etti. Bir yıl sonra askerî bir darbe yapıldı ve France-Albert Rene yönetimi ele geçirdi. 1979'da ilan edilen yeni anayasa ile tek partili bir devlet oldu. France Albert Rene 1989 seçimlerini de kazanarak üçüncü defa başkan oldu. 1977'deki darbeden sonraki ilk çok partili seçim 23-26 Temmuz 1992'de yapıldı. Seçimin amacı anayasa taslağını hazırlamakla vazifeli 23 kişilik bir komisyonun üyelerini tespit etmekti. Anayasa teklifi 15 Kasım 1992'de halk oylamasına sunuldu ise de yüzde 60 barajını aşamadığı için kabul edilmedi.