Nfusun byk ounluu Hristiyanlardan oluan Arizonada, yzde 39 orannda Protestan, yzde 21 orannda ise Katolik yaamaktadr. Yzde 4 orannda Agnostik, yzde 3 orannda da ateistin bulunduu eyalette, yzde 2 orannda Yahudi ile birlikte sadece yzde 1 orannda Mslman, Hindu ve Budist vardr.