https://pixabay.com/tr/vineyard-%C5%9Farap%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k-kuzey-geo...

Her Amerika Birle_ik Devleti eyaletinde olduu gibi haz1r at1_t1rmal1klar bu eyalette de olduka poplerdir. Dola_t11n1z yerlerde hamburger, sosisli, sandvi, k1zarm1_ patates, turta bulman1z i_ten bile deil. zellikle festivallerde, kutlamalarda, pazarlarda a1lan stantlarda bu tarz rnlerden yiyebilirsiniz.

Eyaletin gneyi mutfak konusunda daha geli_mi_ olduundan dnyan1n her yerinden dei_ik lkelerin mutfa1na rastlaman1z mmkn. nl _eflerden pizzalar, hamburgerler ya da dei_ik tatlar deneyebilirsiniz.

Kulaa ok basit gelse de biskvi ve gravy en ok tercih edilen yiyeceklerden biridir. Ev yap1m1 kal1n ve ptrl biskvinin zerine s1cak sos dkerek yenen bu lezzet zellikle eyaletin gneyinde olduka poplerdir.

Al1_1k olmad11m1z pi_irme yntemi kullan1larak yap1lan k1zarm1_ bamya mutlaka denenmelidir. M1s1r ununa bulanarak k1zart1lan bamyalar en ok tketilen yiyecekler aras1ndad1r.

Kahvalt1, le ve ak_am yemeklerinin hepsinde, her nde tketilebilen irmik; tereya1, tuz, peynirle kar1_t1r1larak kullan1l1r. Hatta zerine en ok karides konarak yenir.

0yice k1zarm1_ tavuk, tatl1 sosla kaplanan etlerden yap1lan barbek de bu mutfakta yerini alm1_t1r.

Bir dier farkl1 tat ise ad1na filmler bile ekilmi_ olan K1zarm1_ Ye_il Domates

tir. Lezzetli bir sos e_liinde k1zart1lan domatesler denenebilir.

^eftali Devleti

nde _eftali tatl1s1 olmasa _a_1r1rd1k tabi ki. Peach cobbler

denen, ba_ka hibir yerde bulamayaca1n1z bu _uruplu tatl1 s1cak tketilir.

Brunswick Stew ise zellikle sonbaharda tercih edilen bir gve yemeidir.

Her y1l fazla miktarda pekan reten bu eyalette tabi ki pekan turtas1 en ok tercih edilen tatl1lardan biridir. Georgia ya gitmi_ken mutlaka yenmelidir.

M1s1r ekmei de eyalette her ak_am masada olan bir lezzettir. Gitmi_ken ev yap1m1 bu rnden bol bol yemeyi ihmal etmeyin.

Yerel pazarlarda, festivallerde, yerel kutlamalarda ya da sadece sokakta dola_1rken bile bol bol e_it e_it grebileceiniz Popsciles lardan istediiniz zaman alabilirsiniz. Belki de bulmas1 en kolay olan bu serinletici yiyecein en ok tercih edilen ikolatal1 ve deniz tuzu aromal1 olan1 denenebilir.

Tatl1 ve tuzluyu kar1_t1rmay1 seven Georgia mutfa1nda kulaa ne kadar garip gelse de akaaa _uruplu bacon ve edarl1 donut denendii zaman pi_man olunmayacak bir yiyecektir.