Atlantik Okyanusu ndan ba_layan eyaletin dou s1n1r1n1 Savannah Nehri olu_turmaktad1r. Kuzeybat1s1, Tugaloo ve Seneca Nehri nin birle_tii yerdedir. Eyalet, Amerika Birle_ik Devletleri nin gneydousunda yer almakta, Kuzey de Tennessee ve Kuzey Carolina, Bat1 da Alabama, Dou da Gney Carolina ve Atlantik Okyanusu, Gney de ise Florida ile kom_udur.