Uak ile Georgia

ya gidilebilir. Dorudan 0stanbul dan Atlanta ya 13 saat sren uu_lar yap1lmaktad1r. 1999 y1l1ndan beri en youn havaliman1 olan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararas1 Havaliman1, _ehir merkezinin yakla_1k 13 km gneyindedir. Ba_ka bir eyaletten ula_1m salamak isterseniz de tren veya otobs hizmeti bulman1z olduka kolayd1r.