Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindedir. Atlas Okyanusu’na kıyısı olan eyaletin sınırları kuzeyde New Hampshire ve Vermont eyaletleri, güneyde Connecticut ve Rhode Island, batıda ise New York ile çizilmiştir.