Google+

Abhazya’da Konuşulan Diller

57829 Tem 2016Lokasyon Detay

Abhazya’nın resmi dili Abhazca ve Rusçadır. Rusçanın daha ziyade kültürler arası iletişim amacıyla kullanıldığı ülkede Abhazca gündelik hayatta yaygındır. Ayrıca ülkede Gürcüce, Ermenice, ülkenin kuzeybatısındaki yerli halkın konuştuğu Svan dili ve bir diğer etnik grup Megrellerin dili de konuşulmaktadır. 

Abhazya ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-