Google+

Azerbaycan Kültürü

248002 Ağu 2016Lokasyon Detay

Azariler, dilleri gibi kültürleri itibariyle de Türkiye Türklerine çok benzer. İki ülke arasındaki dostluğu ve yakınlığı ifade etmek için “tek millet iki devlet” ifadesi yeterli olacaktır. Gelenekler ve sosyal etiket Türkiye’ye özdeştir.

Azerbaycan ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-