Google+

Arama formu

Brunei Kültürü

En fazla sayıya sahip etnik grup nüfusun yüzde 67’sini oluşturan Malay’lardır. Malay’ları yüzde 15 ile Çinliler ve yüzde 6 ile yerli etnik grupları takip etmektedir.

Toplam işgücünün ancak yüzde 40’ı yerlilerden oluşmaktadır. Nüfusun yüzde 10’u işsizdir (2001 verilerine göre). İngiliz anayasasını temel alan ve İslam şeriatıyla şekillendirilmiş Brunei, mutlak monarşiyle yönetilmektedir. Brunei, insani gelişmişlik endeksi düşük, sosyal anlamda geri kalmış ve bir hayli muhafazakâr bir ülkedir.

Ülkede alkol satışı yasaktır. Deniz ürünleri dışında helal olmayan et ithalatı da yasaklanmıştır.

Ramazan süresince dükkânlar ve restoranlar açıktır, fakat oruç tutan insanların görebileceği şekilde yemek, içmek, sigara içmek kaba bir davranış olarak görülür. Bunları yapmadan önce izin istemek gerekir.