Google+

Arama formu

Doğu Timor Kültürü

Ülke, yerel halkı göçe ve dininin değiştirmeye mecbur bırakan Müslüman ülke Endonezya işgali ve zulmüne maruz kalmıştır. Ülke halkı, ülkelerinin Endonezya’ya bağlı olup olmadığı sorusundan bile bu sebeple rahatsız olmaktadır. Portekiz sömürge yönetimini bile bu döneme tercih etmektedirler. Dolayısıyla ülke halkıyla siyasi sohbetlere girmemenizde fayda var.