Google+

Arama formu

Doğu Timor’un Ekonomisi

Doğu Timor’un Ekonomisi

Kişi başına 800 dolar milli geliri ile Doğu Timor Gayri safi yurtiçi hâsıla ve satın alma gücü paritesi bakımından Asya'nın ve Dünya'nın en fakir ülkelerinden biridir. İnsani Gelişme Endeksine göre orta gelişmiş bir ülke olan Doğu Timor, dünya devletleri arasında gelişmişlik bakımından 142. sırada gelmektedir. Doğu Timor kahve, mermer, yağ ve sandal ağacı ihracatına dayalı bir pazar ekonomisine sahiptir.