Google+

Arama formu

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Kültürü

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Kültürü

Kuzey Kafkasya’nın orta bölümünde yer alan Karaçay ve Çerkes, nüfusunu esas olarak Karaçay ve Nogay Türklerinin, yerli Kafkas halklarından Çerkeslerin ve Abazaların, 18. yüzyılda Rusya’nın bölgeyi işgal etmesiyle buraya yerleştirilen Slavların (Rus, Ukraynalı) oluşturduğu Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir.

Karaçay ve Çerkes’te nüfus düzlük kuzey kesimde yoğunlaşmıştır.

2002 verilerine göre Ortalama işsizlik düzeyi kırsal alanda yüzde 25,3, şehirlerde yüzde 13,6’dır. Sağlık ve eğitim sistemleri oldukça kötü durumdadır. Son 5 yılda ülkeyi çoğu Rus olmak üzere her yıl 5 ile 7 bin arasında kişi terk etmiştir. Bunlar genellikle eğitimli uzmanlar, teknik elemanlar ve özel girişimcilerdir. Cumhuriyet’in bütün bölgelerinde ölüm oranının doğum oranının üzerine çıktığı gözlemlenmektedir. Evliliklerin yarısı boşanmayla sonuçlanmaktadır. Ülkede geliri asgari geçim düzeyinin altında olan nüfusun oranı yüzde 42’dir.