Google+

Arama formu

 Karaçay ve Çerkes’te Din ve İnanç

 Karaçay ve Çerkes’te Din ve İnanç

2012 verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 48’i Müslüman, yüzde 13.6’sı Ortodoks ve yüzde 12’si yerel dinlere inanmaktadır. Yüzde 2 oranında da Hıristiyan bulunmaktadır.