Google+

Arama formu

Nepal’in Kısa Tarihi

Budizm’in Kurucusu Gautama, Buddha’nın M.Ö. 6. yüzyılda bölgede etkili olduğu Nepal, küçük krallık ve konfederasyonların hüküm sürdüğü bir bölgedir. M.Ö. 250 yıllarında Hindistan’ın büyük bölümüne hâkim olan Maurya İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Nepal toprakları M.S. 4. yüzyıldan itibaren yine bir Hindu gücünün, Gupta İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalır. Zamanla Kathmandu Vadisi’nden doğan yerli bir güç olan Licchavi Krallığı Nepal’i kendi bünyesinde toparlar. Tibet İmparatorluğu tarafından hâkimiyetini kaybeden Licchavi Krallığı’nın yerini farklı güçler alır. Bugünkü Nepal’in temelleri ise Nepal Krallığı’nın kurucusu Prithvi Narayan Şah tarafından krallıkları birleştirerek atılır. Günümüzde ise 20 yıl içerisinde krallıktan anayasalı monarşiye, sonrasında ise cumhuriyete geçiş yapmıştır.

Nepal Turları