Google+

Tataristan’da Konuşulan Diller

31729 Tem 2016Lokasyon Detay

Tataristan’da konuşulan iki resmi dil vardır. Bunlardan ilki Tatarca’dır. İkincisi olan Rusça ise ülkede yaşayan nüfusun neredeyse tamamı tarafından bilinmektedir. Ayrıca her ne kadar nüfusun çoğunluğu karşı olsa da ülkede Kiril alfabesi kullanılmaktadır.

Tataristan ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-