Google+

Arama formu

Tibet'in Ekonomisi

Tibet'in Ekonomisi

Bir tarım ülkesi olan Tibet’te halkın büyük kısmı tarımla uğraşır. En çok üretilenler arasında; buğday, arpa, bezelye ve fasulye vardır. Hayvancılık da ekonomik anlamda önemli bir yer tutar. En önemli hayvanı katıra benzeyen “yak”tır. Etinden ve derisinden faydalanılır. Ayrıca koyun, keçi, katır, deve ve at yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Ülkede son dönemde demir işçiliği ve oymacılık sanatlarına önem verilmiştir. Halkın bir kısmı bu kesimde çalışmaya başlamıştır. 1950 senesinden beri ülkenin en önemli endüstrisi kömür ocaklarıdır.
 
Tibet, kürk, yün ve deri gibi malların yanı sıra; çay, pirinç, pamuklu maddeler ve ev eşyaları da ithal eder.

Merkezi Çin Hükümeti, Tibet'i vergiden muaf tutmakta ve bölge yönetiminin giderlerinin yüzde 90'lık bölümünü karşılamaktadır.