Google+

Arama formu

Galler’in Ekonomisi

Galler’in Ekonomisi

Geçtiğimiz 250 yıl içinde, Galler ülkesi bir tarım ülkesinden sanayi ülkesine dönüşmüştür. Şu an post-endüstriyel ekonominin hâkim olduğu ülkede, 2. Dünya Savaşı’ndan beri lokomotif sektör hizmetler sektörü olmuştur. 2010 yılı ölçümlerine göre Galler’de toplam gayri safi katma değer, yani GVA, 45.5 milyar sterlindir. Kişi başına düşen GVA ise 15,145 sterlindir. Bu miktar, tüm Birleşik Krallık’ta kişi başına düşen GVA açısından en düşük rakamdır ve ülkenin GVA’sı toplam Birleşik Krallık GVA ortalamasının yüzde 74’üne tekabül eder. İşsizlik oranı tüm Britanya içerisinde en yüksek olan yer Galler’dir.