Google+

Arama formu

Güney Kıbrıs’ın Kısa Tarihi

15 Eylül 1570 tarihinde Lala Mustafa Paşa, tören ile Lefkoşa şehrine girmiştir. Kıbrıs ele geçirildikten sonraki tarihte adada çok az sayıda Ortodoks Rum vardı. Çünkü Venedikliler Katolik idi ve Ortodoks Kilisesi'ne yaşama hakkı tanımıyordu. Osmanlı Devleti Ortadokslara serbestçe kilise kurma ve gelişme imkânı sağladı. Böylece adada Katolik Kilisesi etkinliğini kaybetti ve Ortodoks Kilisesi gelişti.

Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kıbrıs, 93 Harbi'nde Rusya İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı’nın, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla Birleşik Krallık'a 92.799 sterline kiralandı.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Birleşik Krallık karşısındaki Almanya'nın yanında savaşa girmesi üzerine Birleşik Krallık adayı egemenliği altına almak için vali tayin etti. Yaklaşık 50 yıl boyunca İngiliz sömürgesi olan Kıbrıs 6 Ağustos 1960 tarihinde; Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın "Kuruluş, İttifak ve Garanti" adındaki üç anlaşmayı imzalaması ile bağımsızlığını kazandı.