Google+

Arama formu

Güney Kıbrıs’ta Din ve İnanç

Güney Kıbrıs’ta Din ve İnanç

Güney Kıbrıs’ta İslam, Ortodoks Hristiyanlık ve Protestan Hıristiyanlık olmak üzere üç ana inanç biçimi vardır. Adada bulunan Türkler İslam'a, Britanyalı askerler Protestanlığa, Rum halkı ise Ortodoks Hristiyanlığa inanmaktadır.