Google+

İspanya’daki Din ve İnanç

323602 Ağu 2016Lokasyon Detay

İspanya nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik’tir. Nüfusun yaklaşık yüzde 70’ine yakınının Katolik olduğu ülkede güçlü bir inanç sistemi vardır. Nüfusun geri kalanının yüzde 26’sı kendini herhangi bir dine ait hissetmezken, Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve İslam da küçük oranda da olsa vardır.

İspanya ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-