Google+

Türkiye Kültürü

76429 Tem 2016Lokasyon Detay

Türkiye’de etnisite ve gelir durumuna bağlı olarak topluluklar ve sınıflar arası büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar bu kesimlerin yaşadığı bölgeler ve mahalleler arasında büyük farklılıklar oluşmasına sebep olur. Anadolu’nun muhafazakâr şehirlerinde sosyal yaşam ile Türkiye’nin batı bölgelerindeki ve kültürel başkenti olan İstanbul’daki sosyal yaşam arasında farklılıklar büyüktür.

Türkiye ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-