Google+

Cairns Saat Farkı

12830 Mar 2016Lokasyon Detay

Cairns (UTC+10.00) ile Türkiye (UTC+2) arasında 8 saat fark vardır. Cairns Türkiye’den 8 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Cairns’de 18.00’dir.

Cairns ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-