Google+

Arama formu

Akdeniz 90 yıl içerisinde kirlenecek

“Sürdürülebilir Turizm Semineri"nde konuşan TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Başkanı Naile Göçen Çukurova, 90 yıl içinde Akdeniz çanağının tamamen kirleneceğini söyledi.

ÇUKUROVA: TURİZİMİN KALBİ AKDENİZ ÇANAĞI TEHLİKEDE  

Naile Göçen Çukurova, “Küresel ölçekte turizmden kaynaklanan karbon salınımları, iklim değişikliğine yol açan faktörlerin yüzde 5 ile yüzde 12’sini oluşturuyor. Tahminlere göre sera gazı salınımları olağan seyrinde devam ederse 2035’te bu oran yüzde 130 artarak yüzde 11.5’e çıkacak. Bu artış dünya turizminin 1/3’ünü, turizm gelirlerinin ise 1/4’ünü oluşturan Akdeniz Çanağı’nın, 90 yıl içinde tamamen kirleneceğini gösteriyor. Bu durum, konumu dolayısıyla ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişmeler ışığında turizm sektörünün sürdürülebilir bir eksende yeniden yapılandırılması kritik önem arz ediyor.” derken, çözüm önerilerine de değindi. 

Türkiye’nin dünya turizm sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip ilk 5 ülke İsviçre, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsveç ile karşılaştırıldığında rekabet gücü ve turizmden elde ettiği gelir bakımından oldukça geride olduğunu hatırlatan Çukurova, bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenleri anlatarak ”Turizm konseylerinin oluşturulması ve bu konseyler tarafından uluslararası sürdürülebilir turizm standartları doğrultusunda kamu, özel sektör, STK, yerel yönetimler ve yerel halk iş birliği içinde turizm planlarının geliştirilmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır.” dedi

TurizimGüncel