Google+

Arama formu

Dünyada konuşulan yerel diller hızla yok oluyor

Birleşmiş Milletler’in her iki haftada bir dünyada konuşulmakta olan yerel bir dilin yok olduğunu açıkladığı bildirildi.

Günümüzde yeryüzünde konuşulan 6-7 bin dil olduğu biliniyor fakat bu diller, gitgide daha az insan tarafından kullanılıyor ve hızla yok olup gitme yolunda.

BM açıklamasında, İngilizce gibi birkaç dilin diğer dilleri egemenliği altına aldığı ve diğer yaşayan dillerin zamanla sönükleştiğini ifade etti.

Dünya nüfusunun % 97’sinin, yaşayan dillerden yalnızca % 4’ünü kullandığı belirtiliyor.

Yerel dillerin kaybolmasını önleyebilmek için BM Genel Merkezi’nde uzman bir kadronun bir araya geleceği duyuruldu.

(Radikal)