Google+

Arama formu

Fransız Senatosunun Anayasa Komisyonu, Soykırım Yasa tasarısını 'kabul edilemez buldu

Fransa'da bugün görüşülen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa tasarısının nihai oylaması ise 23 Ocak'ta yapılacak.

Fransız Senatosu'nun Anayasa Komisyonu'nda sözde Ermeni soykırımını inkara ceza yasa tasarısı görüşüldü. Komisyon yasa tasarısını "Kabul edilemez" buldu.

Karar 29 kabul, 9 ret ve 8 çekimser oy ile alındı.

ALINAN TAVIR, YASA TEKLİFİNİN REDDEDİLME ŞANSINI ARTIRIYOR

Fransız Senatosu Kanunlar Komisyonunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis’te kabul edilen yasa teklifinin karşısında bugün aldığı kesin tavır, yasa teklifinin senato genel kurulunda da reddedilme şansını artırıyor.

Önemli hukukçu senatörlerden oluşan Kanunlar Komisyonu’nun "anayasaya aykırı olduğu"gerekçesiyle bugün kabul ettiği değişiklik önergesinin, yasa teklifine karşı çıkanların sayısını da artırması bekleniyor.

Senatoda az sayıda sandalyeye sahip, "radikal sol", "yeşil grup ve "yeni merkez gruba" üye senatörler daha önce, yasa teklifine ’hayır" diyeceklerini açıklamıştı.

Senatoda çoğunluğa sahip Sosyalist Partiye üye senatörler ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği’ne üye senatörler, yasa teklifinin reddedilmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Sosyalist lider Francois Hollande, üç ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni seçmenlerin oylarını alabilmek için yasa teklifinin kabul edilmesini istiyor. Ancak, Meclis gruplarına tamamen hakim olan Sarkozy ve Hollande, senatodaki gruplarına aynı rahatlıkta hakim değil.

İktidar partisi ve Sosyalist senatörlerin önemli bir kısmı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle yasa teklifine karşı.

Eski senatör ve adalet bakanlarından Robert Badinter’in, geçen yıl 4 Mayıs’ta yapılan ve gündeme alınmayan yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşma, Ermeni olaylarıyla ilgili çıkartılmak istenen ikinci yasa tasarısı hakkında, "anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması halinde, birinci yasanın da iptal edileceği" konusunda yaptığı uyarı, Fransa’da önemli bir hukuk tartışmasını da beraberinde getirmişti.

Yine Fransız parlamentosu’nun, "tarihi olaylarla ilgili parlamentoların değil tarihçilerin söz sahibi olması gerektiğini" savunan raporu ile birlikte Fransa’nın ünlü tarihçilerin, "ulusal parlamentoların tarihi olaylar konusunda yasa yapmasını isteyen" ünlü bildirisi, Fransız kamuoyunda ikinci yasaya karşı çıkanların sayısını artırmıştı.

Fransa’nın ünlü gazeteleri Le Monde, Le Figaro ve Liberation, başmakalelerinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifi karşısında görüş bildirmişti.

Fransa’daki Ermeni diasporasına ait internet sitelerinde de yasa teklifinin bu kez kabul edilme şansının çok kolay olmadığı yorumları yapılıyor.

Kanunlar Komisyonunda bugün yapılan oylamada, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesi, 9’a karşı 23 oyla kabul edilmişti.

Bu karara rağmen teklif 23 Ocak’ta Senato Genel Kurulu’nun gündemine gelecek, ancak Genel Kurul’daki nihai oylamadan önce yasa teklifiyle ilgili değişiklik önergesi oylamaya sunulacak.

Değişiklik önergesinin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde teklif görüşülmeden gündemden düşecek.

Fransa Senatosu’nda 4 Mayıs 2011’de de bir Sosyalist senatör tarafından getirilen aynı yöndeki yasa teklifi, Genel Kurul’da incelemeye alınmamasını öngören değişiklik önergesinin kabulüyle gündemden düşürülmüştü.

Kaynak: PARİS / DHA