Google+

Arama formu

Kuzey Kıbrıs'ta eşitlikçi yemin

CTP Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Meclis’i tarihinde bir ilke imza atarak resmi yemin etme geleneğini kırmaya çalıştı. Derya milletvekillerinin okuması zorunlu tutulan yemini ataerkil bulduğunu belirterek kendi hazırladığı alternatif yeminini kürsüden okudu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın okuduğu alternatif and şöyle:

“Kıbrıs ülkesinde yaşayan her bireyin dili, dini, ırkı, doğum yeri, sınıfı, yaşı fiziksel durumu, cinsiyeti veya cinsel yönelimi dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmaması için çalışacağıma, emeğin sömürülmediği, adil ve eşit bir düzen yaratmak için uğraşacağıma, çatışma ve şiddet kültürünün yerine barış ve uzlaşı değerlerinin yerleşmesi için çaba göstereceğime, demokrasi, sosyal hukuk devleti ilkeleri ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağıma; federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vaz geçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim.”

Cumhuriyet