Google+

Arama formu

Öğrencilerden pasaport ücreti alınmayacak

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan giren 663 sayılı kanunun 4. maddesine göre eğitim gören ve henüz 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı onayından sonra yürürlüğe giren kanun, genç gezginleri sevindiren bir haber oldu.

Yeni kanun maddesine göre şartlar şöyle sıralanmaktadır:

  • "Madde 85 - Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:
  • a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,
  • b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar,
  • c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,
  • d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar,
  • e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığı’nca tasdiki,
  • f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartıyla).
  • g) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası göz önünde tutularak belirlenecek ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri.
  • h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar."

(projelist.com)