Google+

Arama formu

Olumlu otel yorumlarını en çok Çinli turistler yazıyor

ReviewPro’nun oteller hakkında gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma kapsamında, son 1 yıl içinde yazılan ve 100’den fazla yorum sitesinde yer alan toplam 15 milyon yorum incelendi.
24 farklı dilde yazılmış olan yorumların; %66’sı olumlu, %10’u olumsuz ve geri kalan yorumlar ise tarafsız yorumlardı. %77 ile en çok olumlu yorum yazan grubu oluşturan Çinli turistler, olumsuz yorumların ise sadece %5’ini oluşturuyor.

Yorumların; %56’sı İngilizce, %8,4’ü Almanca, %7,6’sı Fransızca, %6,3’ü İspanyolca ve %6,3’, İtalyanca ve geri kalanı ise diğer diller ile yazılmış.

En uzun yorumları yazan Ruslar, ortalama 879 karakter içeren yorumlar yazmış.

(tourexpi)