Google+

Arama formu

Türkiye Bu Alanda Birinci Oldu

Türkiye, istihdam edilenler arasında “kendi işinin patronu” olan kadın ve erkek oranlarında OECD'nin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'de “kendi işinin patronu” olan kadın oranı yüzde 48,4, erkek oranı yüzde 34,2 seviyesinde bulunuyor.
 
İstihdamın ekonomik döngüden etkilendiği vurgulanan çalışmada, bunun yanında hükümet politikalarının uzun vadede eğitim, gelir desteği, kadın ve dezavantajlı grupların istihdamını destekleyici uygulamalarda büyük ölçüde belirleyici olduğu ifade edildi.
 
Çalışmada yer alan verilere göre, Türkiye, OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında en alt sırada kendine yer bulabildi. 2000 yılında yüzde 26,2 olan kadın istihdam oranı, küresel ekonomik krizin baş gösterdiği 2008 yılında yüzde 23,5'e geriledi. Kadın istihdamı daha sonra artış eğilimine girerek 2011 yılında yüzde 27,8'e yükseldi. Kadın istihdamında 2011 yılı OECD ortalaması ise yüzde 56,7 oldu.
 
Türkiye, kadın istihdamındaki düşük oran nedeniyle erkek istihdamı yüzde 69,3 olmasına rağmen, toplam istihdamda yüzde 48,4'le OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Çalışmada, 2011 yılı erkek istihdamında OECD ortalamasının yüzde 73, toplam istihdam oranının ortalama yüzde 64,8 olduğu kaydedildi.
 
OECD çalışmasında, kendi işinde çalışmanın hayat kurtarıcı bir strateji olduğu, kişilerin çalışacak başka bir iş bulamamaları durumunda veya girişimci bir ruha sahip olup, kendi kendilerinin patronu olmak istediklerinde bu tür bir istihdam biçimine yöneldiklerine yer verildi.
 
Çalışmanın dikkat çeken tespitlerinden biri, kadın istihdamında son sırada yer alan Türkiye'nin, istihdam edilenler arasında kendi işinin patronu olan kadın oranında yüzde 48,4 ile ilk sırada yer alıyor olması. Kadınların istihdama katılma sürecinde ve çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları engel ve zorlukları aşma çabaları ile kadın girişimciliğini teşvik eden politikaların bu konuda etkili olduğu belirtiliyor.
 
Türkiye, sadece kadınlarda değil, erkeklerde de kendi işinin patronu olma konusunda yüzde 34,2 ile ilk sırada bulunuyor. Kadın ve erkekler için 2000 yılı oranları ise sırasıyla yüzde 64,7 ve 46,5 olarak gerçekleşmişti.
 
Sonuç olarak, aradan geçen 11 yıllık süre içerisinde kendi işinin patronu olan kişilerin oranı azalmasına rağmen Türkiye, bu alanda ilk sırada olma özelliğini korudu. Çalışmada, istihdam biçimlerinden biri olan part-time çalışmanın daha çok çocuğuyla ilgilenen kadınlar veya büyüklerine bakmakla yükümlü olanlar gibi, ailevi nedenlerle tam zamanlı çalışmak istemeyenlerce tercih edildiği belirtildi.
 
OECD çalışmasında ayrıca, part-time çalışmanın, çok sayıda OECD ülkesinde tercih temelli olduğuna işaret edildi. 2011 verilerine göre, part-time çalışma oranı Türkiye'de yüzde 11,7. 2005 yılında yüzde 5,6 olan bu rakamın, son 6 yıl içerisinde 2 katından fazla artış gösterdiği görülüyor. Bu artışta işgücüne ve istihdama katılan kadınların sayısının artması ve genç nüfus oranının yüksek olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Part-time çalışanların OECD üyesi ülkelerdeki ortalaması ise yüzde 16,5 düzeyinde. Part-time çalışmanın en fazla görüldüğü ülke ise yüzde 37 ile Hollanda.