Google+

Arama formu

“Türkiye’nin Antik Kentleri” Sergisi

Sanal Mimarlık Müzesi; bu sergisinde araştırmacı yazar Yaşar Yılmaz’ın 3,5 yıl boyunca tek tek yerinde inceleyip, fotoğrafladığı 118 antik kentten seçkiler sunuyor. Yazarın “Türkiye’nin Antik Kentleri” adlı sergiye kaynaklık eden kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dilde YEM Yayın tarafından 2014 yılında yayımlandı.

Antik kentler, 8 bölgede alfabetik olarak sıralanıyor. “Marmara” bölgesi ile başlayan kitapta, Ege bölgesi “Ege”, “İç Ege”, “Güneybatı Ege”; Akdeniz bölgesi ise “Batı Akdeniz”, “Orta Akdeniz”, “Doğu Akdeniz” olarak üçer bölüme ayrılırken, “İç Anadolu-Batı Karadeniz” ise sekizinci bölgeyi oluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://mimarlikmuzesi.org/Main/
 

“Türkiye’nin Antik Kentleri” Sergisi