Google+

Arama formu

Türkiye’nin Çevre Performansı: 180 ülke arasında 177’nci sırada

Yale Üniversitesi’nin girişimiyle başlatılan Çevre Performansı Endeksi çalışmaları, 15 yıldır insan sağlığının ve ekosistemlerin korunmasında ülkelerin performanslarını değerlendiriyor ve yıllık raporlar yayımlıyor. Raporda yer alan verilere göre biyolojik zenginliği koruma konusunda Türkiye son 10 yılda büyük bir düşüş yaşadı ve kötü bir performans sergileyerek 180 ülke arasında ancak 177’inci sırada yer alabildi.

Onedio'nun derlediği habere göre EPI performans değerlendirme metodolojisinde 9 konu başlığı var:

  • İnsan sağlığı
  • Hava kalitesi
  • İçme suyu ve sanitasyon
  • Su kaynaklarının korunması,
  • Tarım
  • Ormancılık
  • Balıkçılık
  • Biyoçeşitliliği Koruma

İklim ve Enerji evresinde belirlenmiş 20 indikatör için kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve akademi tarafından üretilen verilerden faydalanarak değerlendirmede bulunuyor.

Bu verilerin tümünün kamuya açık ve paylaşılabilir durumda olmasına özen gösteriliyor.

Doğruluk Payı'nın değerlendirmesine göre, Çevre Performansı Endeksi’nde Türkiye’de durum nasıl?

Genel performans değerlendirmesinde Türkiye’nin puanı yüz üzerinden 67,68 ve bu puanla Türkiye 180 ülke arasında 99’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bulunduğu sıra pek iç açıcı değil; ancak Türkiye’nin son on yıldaki (2006-2016) EPI puanının yüzde 7,31 artış göstermesi olumlu sayılabilir.

EPI’nin öncelik verdiği 9 konu başlığında Türkiye’nin 2006-2016 arasında yaşadığı değişim ise aşağıdaki verilerle özetlenebilir:

Türkiye’nin Çevre Performansı: 180 ülke arasında 177’nci sırada

Tabloda görüleceği üzere 2006-2016 yılları arasında Türkiye en büyük ilerlemeyi hava kalitesi, atık su arıtım kapasitesi ve balık rezervleri alanlarında göstermiş.

Ancak sağlıklı bir ekosistemin en önemli göstergesi kabul edilebilecek biyolojik zenginliği koruma konusunda Türkiye son 10 yılda büyük bir düşüş yaşamış. Türkiye hem deniz hem de kara koruma alanlarını hem de sınırları içindeki endemik ve endemik olmayan canlı türlerini korumak konusunda kötü bir performans sergileyerek 180 ülke arasında ancak 177’inci sırada yer alabilmiş.

'Çevre haklarını gözeten hukuki kararlar' vurgusu
Analizde 'eşsiz tabiatının ev sahipliği yaptığı canlı türleri düşünüldüğünde, Artvin’in madencilik nedeniyle maruz kalacağı çevresel tahribat Türkiye’nin hâlihazırda son derece kötü olan biyolojik çeşitlilik performansını daha da dibe çekecektir' deniliyor ve finalde şu temenni yer alıyor:
"Türkiye’nin her yerinde doğa ve insan sağlığına olumsuz etki potansiyeli olan projeler uygulamaya konulurken yerel düzeydeki sosyoekonomik koşulları dikkate alan bilimsel çalışmalar ve çevre haklarını gözeten hukuki kararlar yol gösterici olur."

Türkiye’nin Çevre Performansı: 180 ülke arasında 177’nci sırada-1