Google+

Tanca Resmi Dili

15023 Ağu 2016Lokasyon Detay

Tanca’nın uluslararası alanda taşıdığı önemden dolayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca şehirde yaşayabilmek için uygun dillerdir. Yerel nüfusun Berberi olduğu Fas’ta Arapça hâkimdir ve doğal olarak İspanyolca etkisinde kalmış Arapça (Darija) şehir halkının kullandığı dildir. Berbericeyi, günlük hayatta kullanılan diğer bir dil olarak kabul edebiliriz. Fransızca üniversitelerde kabul gören dildir diyebiliriz.

Tanca ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-