Google+

Turku Saat Farkı

7023 Ağu 2016Lokasyon Detay

Turku (UTC +2) ile Türkiye (GMT +2) arasında zaman farkı yoktur.

Turku ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-