Google+

Arama formu

Şili İklim ve Hava Durumu

Şili İklim ve Hava Durumu

Şili’de kuzeyden güneye beş farklı iklim etkisini gösterir. Norte Grande ismiyle anılan kuzey Atacama Çölü’nde sert bir çöl iklimi; biraz aşağısında kalan Norte Chico bölgesinde yarı kurak bir iklim; Şili’nin merkezini oluşturan ve Santiago’nun bulunduğu orta Şili’de Akdeniz iklimi hakimiyetini sürdürür. Adalarda nemli bir tropik-altı iklim görülür. Güneye doğru okyanus iklimi hakimiyetinde Valdivian Yağmur Ormanları meydana gelir. And Dağları’nda Alp iklimine benzer bir dağ havası hakimken, güney bölgelerde buzullar etkisini gösterir.

Şili Turları